open today: 09:00 - 21:00 sk

Deň narcisov

News date: 12 June 2019

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine.Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok)- zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč Slovenskom.

Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine je tu pre nich už 29 rokov.V roku 2018 sa vďaka dobrovoľníkom – žiakom a študentom, skautom, členom rôznych záujmových združení a klubov, členom pobočiek SČK, členom pobočiek Ligy proti rakovine, či komerčným firmám a spoločnostiam vyzbieralov uliciach 1.027.086,31 EUR. Čistý výnos – 982.222,72 EUR počas uplynulého roka Liga použili na zastrešenie a realizáciu psychosociálnych projektov pre onkologických pacientov, na podporu nemocničných a zdravotníckych zariadení, výskumu a v neposlednom rade aj na podporu informovanosti o prevencii a zdravom životnom štýle (www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk).

AKO BUDE POUŽITÝ VÝNOS ZO DŇA NARCISOV?

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na pokračovanie v realizáciioverených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. K ním patria: bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť psychológov– bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi a pod. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne podporujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam. Časť získaných zdrojov sa poskytuje i na obstaranie nevyhnutného prístrojového vybavenia nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom; finančne sú podporené i menšie občianske združenia pracujúce s onkologickým pacientom či výskum v oblasti onkológie.

AKO POMÔCŤ TENTO ROK?

 • Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v deň konania Dňa narcisov – 11. apríla 2019.
 • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2, Štvorka) – v termíne od 1.4. do 17.4.2019.
 • Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 – v termíne od 1.4. do 17.4.2019 alebo Naskenovaním QR kóduna pokladničkách a príslušných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou.
 • Získaním virtuálneho narcisu cez www.zlavadna.sk (1 Euro)- v termíne od 1.4. do 17.4.2019.
 • Prispením v bankomatoch Slovenskej sporiteľne cez tlačítko Deň narcisov v sume 1,83 EUR v termíne od 2.4. do 17.4.2019.
 • Online ľubovoľnou platbou cez darcovský portálwww.darujme.sk v termíne od 1.4. do 17.4.2019.

AKO ROZPOZNAŤ DOBROVOĽNÍKA?

Pre viac ako 15 000 dobrovoľníkov, ktorí každoročne venujú svoj čas, energiu a nasadeniepri realizácii zbierky a bez ktorých by jej zorganizovanie nebolo možné, sú pre rok 2019 platné tieto identifikačné znaky (viac aj na www.dennarcisov.sk):

 • Identifikátor dobrovoľníka: žlté tričko s logom Ligy proti rakovine s textom  „JA SOM“ as identifikačným číslom dobrovoľníka umiesteného v kvete narcisu, tvoriaceho logo LPR.
 • Narcis: každoročný symbol zbierky na rozdávanie za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby so zeleným stredom.
 • Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo – modrou potlačou a textom Deň narcisov,  11. 4. 2019, #chcempomahat a číslom registrácie zbierky, vydaným Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude prelepená ochrannými nálepkami modrej farby s bielym nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.

V prípade, ak by ste natrafili na jednotlivcov či skupiny, ktoré robia zbierku v mene Ligy proti rakovine, no nemajú platné identifikačné znaky, kontaktujte prosím sekretariát Ligy proti rakovine na telefónnom čísle 02/5292 1735 alebo priamo mestskú políciu vo vašom meste.

KOMUNIKAČNÁ KAMPAŇ DŇA NARCISOV

Deň narcisov je najväčšia a najznámejšia fundraisingová udalosť, predstavujúca zdroj prostriedkov, ktoré zabezpečujú pomoc pre pacientov a poradenstvo pre zdravú populáciu. Pri akcii takého veľkého celoslovenského rozsahu je komunikačná kampaň nevyhnutnosťou. LPR v nej každoročne prináša nové posolstvo. Komunikačný koncept „NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?“naznačuje, že za každým narcisom je príbeh. Žiaľ, každý z nás vo svojom okolí pozná niekoho, kto trpí rakovinou. Obdobie komunikácie Dňa narcisov 2019 je od 1.4. do 17.4.Vďaka ústretovosti mediálnych partnerov prebehne komunikácia prostredníctvom všetkýchdruhov médií,OOH plôch a sociálnymi sieťami.

Hlasom hlavného kampaňového spotu je dlhoročný priateľ a podporovateľ LPR, herec Ján Gallovič a niekoľko účinkujúcich, ktorí vymenovávajú na koho myslia, keď si pripínajú narcis. K Jánovi Gallovičovi sa na svojich sociálnych sieťach pridajú aj iné známe tváre – influenceri, herci, moderátorky, blogerky, umelci. Liga proti rakovine ďakujekaždému, kto sa z presvedčenia, že ide o užitočnú vec, takýmto spôsobom zapája do propagácie tohto dňa.

Hlavnou stránkou pre Deň narcisov je www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk

TV Spot nájdete na: https://youtu.be/2xWR7khUIXw

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Liga proti rakovine pripravila užitočné aktualizované informácie k prevencii pred rakovinou

Keďže jednou z priorít Ligy proti rakovine je podpora prevencie, v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Národného onkologického inštitútu a Lekárskej fakulty UK pripravila užitočné informácie k téme prevencie. V rámci Dňa narcisov máte možnosť v uliciach okrem pripnutia narcisu na znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi dostať od dobrovoľníkov aj leták s informáciami, na čo všetko máte v rámci prevencie nárok.

Narcisové behy 2019 na východnom Slovensku

Narcisové behy v spolupráci s komunitou športovcov Activelife sa uskutočnia v piatok 12. apríla v Košiciach a v nedeľu 14. apríla v Prešove. Ide už o piaty ročník tohto charitatívneho nesúťažného behu na podporu aktivít Ligy proti rakovine. Krátku nenáročnú trať zvládnu aj nebežci či rodiny s deťmi.

„Virtuálny narcis“ cez Zľava Dňa

Počas Dňa narcisov, 11. apríla 2019, bude opäť možnosť využiť aj netradičný spôsob získania narcisu, prostredníctvom portálu www.zlavadna.sk, vďaka čomu môžu zbierku Deň narcisov podporiť aj ľudia, ktorí nemajú možnosť stretnúť dobrovoľníkov v uliciach. Z pohodlia domova či pracoviska môžete získať „virtuálny narcis“, v hodnote 1 Euro I keď si tento narcis nebudete môcť pripnúť na odev, spríjemniť deň Vám môže aj na monitore počítača.

„Narcisová Tour“ po Slovensku so Sajfom

Počas Dňa narcisov bude možnosť vo vybraných mestách v rámci Slovenska stretnúť auto označené logom Ligy proti rakovine, Fun rádia a Hopin Taxi. Tvár Fun rádia – Sajfa – vám osobne pripne narcis a budete mať možnosť prispieť mu do pokladničky. Vo Fun rádiu vám budú od rána podávať informácie, v ktorom meste a na ktorom mieste sa Sajfa – pre tento deň dobrovoľník Ligy proti rakovine – nachádza.Sajfa vyráža na celodennú „narcisovú tour“ naprieč Slovenskom v ranných hodinách, o jeho pohybe budete pravidelne informovaní vo vysielaní.

Deň narcisov v Bratislave

Počas Dňa narcisov sa v uliciach Bratislavy bude pohybovať takmer 2 000 dobrovoľníkov. Väčšinu z nich tvoria žiaci a študenti, pridajú sa i skauti, členovia rôznych záujmových združení a klubov. Už štvrtý rok bude Liga proti rakovine v Bratislave spolupracovať s aplikáciou Hopin taxi, ktorá označí svoje vybrané taxíky vlajkami so symbolom Dňa narcisov. Zákazníci tak budú presne vedieť, v ktorom taxíku môžu získať symbolický umelý kvietok narcisu a leták s informáciou, ako môžu prispieť a ako sa využívajú financie získané zbierkou a letákmi ohľadom prevencie „Aj vy na ňu máte nárok“.

Fragile Bratislava Narcis Tour

Tradíciou sa stala spolupráca s a´cappella zoskupením Fragile. Už štvrtý rok organizujú koncertné turné pod názvom Fragile Bratislava Narcis Tour, počas ktorého odohrajú v Bratislave 11 koncertov. Priamo 11. apríla – sa uskutoční prvý z koncertnej šnúry v DK Zrkadlový háj v Petržalke. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal, prípadne v jednotlivých kultúrnych domoch.

Bezplatná Onkoporadňa počas Dňa narcisov

Počas Dňa narcisov bude zabezpečená zintenzívnená bezplatná poradenská služba, ktorú LPR realizuje počas celého roka. Na odborníkov – psychológ, onkológovia, sociálno-právny poradca, výživový poradca –  sa môžete obrátiť podľa rozpisuslužieb na www.lpr.sk/poradna.

LIGA PROTI RAKOVINE ĎAKUJE:

 • všetkým, ktorí si 11. apríla pripnú narcis a ve­nujú myšlienku niekomu, kto zápasí s chorobou,
 • všetkým dobrovoľníkom, ktorí v akom­koľvek počasí vychádzajú do ulíc a ponúkajú Vám mož­nosť prijať narcis,
 • všetkým, ktorí povýšili narcis na kvet pomoci, nádeje, spolupatričnosti – už 23. rok.